Tra cứu kết quả xét tuyển
Phương thức 5 - Khóa 46 - ĐHCQ (Mã trường KSA)
Đối với thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020