Tra cứu kết quả xét tuyển Phương thức 1:
Xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Khóa 48 - ĐHCQ, năm 2022
và theo Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh