Tra cứu kết quả xét tuyển
Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế
Khóa 48 - Đại học chính quy, năm 2022