Xác nhận nhập học Khóa 21.2 - Văn bằng 2 Đại học chính quy

(Đối với thí sinh tốt nghiệp văn bằng 1 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)Nhập họ tên
Nhập điện thoại di động hoặc email