Xác nhận nhập học Khóa 22.1 - Văn bằng 2 Đại học chính quy

(Đối với thí sinh tốt nghiệp văn bằng 1 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
và không đăng ký học chuyên ngành Tiếng Anh thương mại)
Nhập họ tên
Nhập điện thoại di động